Statement 1 sept 2022

Wij zijn verheugd dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam positief heeft gestemd om het bestemmingsplan aan te bieden aan de Amsterdamse gemeenteraad. Zie raadsinformatiebrief hier.

De steun van het college brengt ons een stap dichter bij de vestiging van een nieuw museum. Hiermee hopen we de productie en zichtbaarheid van hedendaagse kunst in Amsterdam en daarbuiten te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan het creatieve weefsel en cultureel erfgoed in Nederland. Het museum zal gevestigd worden in het bruisende Zuidasgebied in Amsterdam-Zuid, in het voormalige gerechtsgebouw aan de Parnassusweg.

De gemeenteraad van Amsterdam zal op 5 okt debatteren en stemmen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Raadpleeg onze website voor alle details over alle actieve projecten en samenwerkingen en het Hartwig Art Production | Collection Fund.