Een live orkest in een theater met daarachter een projectie van twee grote walvissen in blauw water

Over de foundation

Hartwig Art Foundation is actief betrokken bij het bevorderen en mogelijk maken van de productie, presentatie, communicatie en conservering van kunst voor de gehele maatschappij, en wil daarmee het culturele ecosysteem in Nederland en daarbuiten ondersteunen. 

Wu Tsang, MOBY DICK; or, The Whale, Teatro Goldoni, Venezia, 20 apr 2022. foto: Enrico Fiorese

Doelstellingen

Hartwig Art Foundation is actief betrokken bij het bevorderen en mogelijk maken van de productie, presentatie, communicatie en conservering van kunst voor de gehele maatschappij, en wil daarmee het culturele ecosysteem in Nederland en daarbuiten ondersteunen. 

Onder kunst verstaan wij hier alle verschijningsvormen van beeldende kunst, time-based kunst en toekomstige kunstvormen in de ruimste zin die verband houden met de doorlopende ontwikkeling van artistieke uitingsvormen en media. De productie, presentatie, bemiddeling en conservering van kunst is specifiek gericht op het duurzaam bevorderen van een culturele omgeving voor de samenleving als geheel, zowel waar het gaat om infrastructuren als om mensen. 

Hartwig Art Foundation streeft naar diverse en brede artistieke uitwisseling, naar een voortdurende ontwikkeling van creatieve productiemethodes volgens de hoogste standaarden, en naar het faciliteren van een rol voor kunst en cultuur instituten als ontmoetingsplaatsen voor iedereen.

Middelen en vermogen

Het vermogen van Hartwig Art Foundation bestaat uit subsidies, schenkingen, legaten en activa verkregen uit erfenissen, evenals andere baten. De Foundation houdt zich niet bezig met enige activiteit voor het verwerven van deze middelen. De Foundation houdt niet meer kapitaal aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten zoals die zijn opgezet ter ondersteuning van haar doelstellingen.

Overeenkomstig de statuten van de Foundation en haar feitelijke activiteiten heeft binnen de Foundation geen enkele persoon beslissende zeggenschap. Om die reden heeft geen enkele persoon toegang tot de activa van de Foundation als ware het eigen vermogen.


Bestuur

R.H. Defares       B.R. Ruf

Contact

contact@hartwigartfoundation.nl

Postbus 51153, 1007 ED  Amsterdam

De Foundation neemt geen ongevraagde voorstellen en/of aanvragen in behandeling

Pers

pers@hartwigartfoundation.nl