Hartwig Art Production | Collection Fund

Nu te zien

  • Vleeshal (Middelburg): Geo Wyeth (16 okt – 14 nov 2021), Saeeda Saeed (13 nov – 12 dec 2021) en Mariana Castillo Deball (18 dec 2021 – 16 jan 2022)
  • Casco Art Institute: Working for the Commons (Utrecht): Family Connection, Ola Hassanain, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) en Mariëlle Videler (6 nov 2021 – 20 jan 2022)
Grafische vormgeving: Lydienne Albertoe

Nederland is een nieuw kunstfonds rijker. Het is in het leven geroepen om kunstenaars te helpen bij de uitvoering van ambitieuze projecten. Al het werk dat met steun van het fonds tot stand komt wordt geschonken aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.

Het in 2020 opgerichte Hartwig Art Production | Collection Fund stimuleert experimenten en creativiteit op het hoogste niveau. Jaarlijks ondersteunt het fonds een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk. De kunstwerken worden uiteindelijk door de Hartwig Art Foundation gekocht en aan de Nederlandse Staat geschonken. Op die manier levert het fonds een blijvende maatschappelijke bijdrage.

Fantastisch dat het Hartwig Art Production | Collection Fund er komt. Het ondersteunt jonge kunstenaars bij het daadwerkelijk vormgeven van hun creatieve ideeën en innovatieve projecten. En dat is in deze tijd hard nodig. Daarnaast is het belangrijk dat hun kunstwerken voor Nederland behouden blijven.

Ingrid van Engelshoven, demissionair Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voor het seizoen 2020-2021 heeft het Hartwig Art Production | Collection Fund een speciaal project opgezet, dat tegemoetkomt aan de uitzonderlijke omstandigheden waaronder kunstenaars en instellingen momenteel genoodzaakt zijn te werken.

Zeven postacademische opleidingen en instellingen met een ‘artist-in-residence’ programma zijn door het fonds uitgenodigd een longlist samen te stellen van 35 kunstenaars met wie zij recentelijk hebben samengewerkt. Van die longlist werden 15 kunstenaars gekozen die elk een honorarium van 10.000 euro ontvangen. Het fonds beschikt dit eerste jaar over 300.000 euro om nieuw geproduceerde werken te verwerven voor de Rijkscollectie.

De instellingen die 35 alumni nomineerden zijn de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution en CBK Zuidoost in Amsterdam, de Jan van Eyck Academie in Maastricht, BAK basis voor actuele kunst in Utrecht en TENT in Rotterdam. Elke instelling is verzekerd van deelname door tenminste één van haar genomineerden. De uiteindelijke selectie van 15 kunstenaars werd gemaakt door vijf jonge curatoren: Sharmyn Cruz Rivera, Iris Ferrer, Aude Christel Mgba, Jo-Lene Ong en Rita Ouédraogo. Dit curatorenteam, dat van de Hartwig Art Foundation de leiding over dit speciale project voor 2020-2021 heeft gekregen, is voorgedragen door twee Amsterdamse kunstinstellingen, de Appel en Framer Framed.

De curatoren zullen de kunstenaars begeleiden vanaf hun uitverkiezing tot aan de presentatie van hun werk. Ze zeggen uit te kijken naar de grote verantwoordelijkheid en de eer van het cureren van nieuw te verwerven hedendaagse kunst voor Rijkscollectie.

We verheugen ons er zeer op nauw samen te werken met de kunstenaars en een aantal van de progressiefste culturele instellingen in Nederland. Ons doel is om samen te heroverwegen en herevalueren welke belangrijke narratieven en kunstbenaderingen eerder over het hoofd werden gezien en hoe zij door dit project zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Het curatorenteam

Voor het tentoonstellen van het voltooide werk biedt het Hartwig Art Production | Collection Fund in het najaar van 2021 financiële steun aan een groep kleine en middelgrote expositieruimtes in het hele land: Vleeshal in Middelburg, Kunstinstituut Melly in Rotterdam, Casco Art Institute in Utrecht, Stroom Den Haag en de Oude Kerk in Amsterdam. Na de presentaties worden de kunstwerken door het Fonds geschonken aan de Rijkscollectie.

Het Hartwig Art Production | Collection Fund maakt onderdeel uit van de Hartwig Art Foundation. De Hartwig Art Foundation heeft in eerste instantie een bedrag van tien miljoen euro toegezegd om de activiteiten van het Hartwig Art Production | Collection Fund op de lange termijn zeker te stellen. Na het hierboven beschreven speciale project in het eerste jaar zal het fonds een Commissioning Committee van kunstexperts benoemen die jaarlijks vaststelt hoe maximaal vijf kunstproducties worden genomineerd en geselecteerd. De commissie zorgt ervoor dat alle gesteunde producties verankerd zijn in het concept van de Collectie Nederland: het kunstbezit van de Nederlandse Staat. Bovendien spant de commissie zich in om de gesteunde projecten, kunstenaars en kunstwerken internationaal op de kaart te zetten. De Commissioning Committee wordt telkens voor een periode van drie jaar benoemd.


2020 – 2021

Bekendmaking van de kunstenaars die zijn geselecteerd voor het speciale project 2020/21

De deelnemers zijn: Ana Guedes, Anna Dasović, Em’Kal Eyongakpa, Geo Wyeth, Joy Mariama Smith, Kent Chan, Kevin Osepa, Maria Pask, Mariana Castillo Deball, Mari-elle Videler, Neo Matloga, Ola Hassanain, Family Connection (Jörgen Gario, Quinsy Gario, Caldron Lewis, Whitney Lewis, Gala Martinus, Glenda Martinus & Rudsel Martinus), Saeeda Saeed en Sara Sejin Chang (Sara van der Heide).

Ter ondersteuning ontvangen de kunstenaars elk een honorarium van 10.000 euro zodat zij hun werk kunnen voortzetten. Bovendien is er 300.000 euro gereserveerd voor de aankoop van werken die vanaf september a.s. zullen worden tentoongesteld. Hierna zullen deze – in lijn met de doelstellingen van het Hartwig Fund – aan de Rijkscollectie worden geschonken.

Het project 2020/21 van het Hartwig Art Production | Collection Fund is ontwikkeld als respons op de moeilijke omstandigheden waarmee kunstenaars en instellingen in het huidige tijdsgewricht worden geconfronteerd. Het fonds wil hiermee zowel het belang van postacademische en artist-in-residence programma’s voor kunstenaars en curatoren benadrukken als dat van de actieve kring van kleine en middelgrote Nederlandse kunstinstellingen. Om hun bijdrage aan een cultureel vitale en diverse samenleving te onderstrepen heeft het Hartwig Art Production | Collection Fund een aantal van deze dynamische instituten uitgenodigd te bepalen in welke vorm het project 2020/21 zou moeten worden gegoten en aan welke normen het zou moeten voldoen.

Zes postacademische en artist-in-residence instituten, te weten De Ateliers (Amsterdam), BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht), CBK Zuidoost (Amsterdam), If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam), Jan Van Eyck Akademie (Maastricht), Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam) en TENT (Rotterdam), hebben vervolgens een longlist samengesteld van 35 kunstenaars met wie ze in het verleden hebben gewerkt. Op basis van deze lijst zijn de vijftien bovengenoemde deelnemers geselecteerd.

Curatoren

Het team van curatoren, bestaande uit Sharmyn Cruz Rivera, Iris Ferrer, Aude Christel Mgba, Jo-Lene Ong en Rita Ouédraogo, is voorgedragen door de Appel en Framer Framed, die beide een diverse groep aanstormende talenten actief promoten.

Vanaf september 2021 zal het nieuwe werk van de vijftien kunstenaars bij vijf instellingen worden tentoongesteld: Stroom Den Haag, Oude Kerk (Amsterdam), Kunstinstituut Melly (Rotterdam), Vleeshal (Middelburg) en Casco Art Institute: Working for the Commons (Utrecht).

We zijn ervan overtuigd dat het werk van de geselecteerde kunstenaars de beste afspiegeling vormt van de esthetiek, narratieven en huidige omstandigheden die op dit moment met betrekking tot Nederland worden verkend. We zijn zeer benieuwd vanuit welke invalshoek de kunstenaars issues zullen benaderen die meer in het middelpunt van de maatschappelijke discussie zouden mogen staan. Tevens zijn we benieuwd op welke wijze de steun en positieve aandacht die van dit project uitgaan, bijdragen aan hun artistieke ontwikkeling.

Het curatorenteam

Kunst is een subtiel en minutieus proces van verbeelden, vormen, modelleren, spelen en experimenteren. Instituten die kunst steunen en zich in nauwe samenwerking met de kunstenaars voor deze processen inzetten, wat veel onderhoud van contacten, bestuurlijk werk en beleid met zich meebrengt, zijn daarvoor onontbeerlijk. Tijden van verandering – zoals de onze – vergen van deze kunstenaars en kunstinstituten dat ze alert blijven en juist handelen. De Hartwig Art Production | Collection Fund biedt ons, instituten, maar ook kunstenaars, verschillende publieksgroepen en andere belanghebbenden de mogelijkheid samen te komen en, elk met onze eigen capaciteiten en vaardigheden, ons gemeenschappelijke doel op een hoger plan te tillen en een breder publiek van gevarieerde communities aan te spreken. Wij van het Casco Art Institute kijken ernaar uit om binnen de context van ons streven de cultuur van de commons te cultiveren de projecten van vier verschillende kunstenaars te presenteren.

Binna Choi, Directeur, Casco Art Institute: Working for the Commons (Utrecht)

Ik vind het fantastisch om met de Hartwig Art Foundation aan dit gezamenlijke project te werken, waarbij zoveel mensen zijn betrokken. Het is een prachtvoorbeeld dat laat zien hoe collectieve inzet, waarbij verschillende stemmen zich laten horen, tot interessante resultaten kan leiden. Ik ben er bijzonder van gecharmeerd dat de Foundation geen enkele zeggenschap wenst over de nominatie en selectie van de kunstenaars, noch over de ontwikkeling van hun nieuwe werken. Er komt een citaat van de Nederlandse schrijfster Niña Weijers bij me op: ”Intensiteit beleven is niet weten hoe de dingen zullen eindigen.”
Bovendien vind ik het van het essentieel belang dat kunstenaars bij het maken van nieuw werk worden gesteund, en elk project dat zich hierop richt, is meer dan welkom.

Roos Gortzak, directeur, Vleeshal (Middelburg)

Bij Kunstinstituut Melly vinden we het geweldig om deel te nemen aan een initiatief dat zich focust op hedendaagse kunstenaars die een nieuwe nalatenschap creëren, en dat de samenwerking van verschillende instituten stimuleert.

Sofía Hernández Chong Cuy, directeur, Kunstinstituut Melly (Rotterdam)

Oude Kerk vindt het fantastisch haar brede interhistorische expertise en ruimte beschikbaar te stellen aan Ana Guedes en Em’kal Eyongakpa, twee van de twee geselecteerde kunstenaars. Wij geloven in de kracht van samenwerking, zowel binnen als buiten de kunstwereld.

Jacqueline Grandjean, directeur, Oude Kerk (Amsterdam)

Als voorvechter van een experimentele programmering en nieuwe vormen van samenwerking is Stroom verheugd om samen met de Hartwig Art Foundation en andere instellingen deel te nemen aan een kruisbestuiving tussen alle betrokken instituten. We bieden Neo Matloga, Anna Dasović een Kevin Osepa graag een stimulerend en gastvrij platform, kijken uit naar de samenwerking en brengen ze graag in contact met de levendige kunstscene van Den Haag.

Alexandra Landré, artistiek directeur, Stroom Den Haag

2021 – 2023

Vanaf 2021 benoemt de Hartwig Art Foundation afwisselend voor een periode van drie jaar een Commissioning Committee. Deze commissie is volledig verantwoordelijk voor het bepalen van het proces van voordracht en selectie van de kunstenaars voor het Hartwig Art Foundation Production | Collection Fund en is onafhankelijk in haar beslissingen. De commissie bestaat uit kunstexperts en vertegenwoordigers van Nederlandse en internationale instellingen. De commissie zal ervoor zorgen dat de geselecteerde kunstenaars en geproduceerde werken representatief zijn voor onze tijd en haar producties in de kunst. De commissie zal zich actief bezighouden met discussies over hoe een collectie voor de toekomst kan worden opgebouwd die de geo-specificiteit van een enkel museum overstijgt en beschikbaar is voor het collectief van instellingen in Nederland en internationaal. De commissie zal haar beslissingen nemen met het concept van de ‘Collectie Nederland’ (Rijkscollectie) in gedachten.

De Commissie 2021 – 2023 is benoemd en zal binnenkort publiekelijk bekend worden gemaakt.