zwart-witfoto van het gebouw Parnassuweg 220 met enkele nieuw geplante bomen

Towards a Museum

We werken aan de oprichting van een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Parnassusweg 220, Collectie Stadsarchief Amsterdam, foto J.M. Arsath Ro’is

Statement 24 oct 2023

In november gaan we van start met de voorbereidende werkzaamheden. Meer informatie en updates van de aannemer over de bouw vindt u op deze website.

Statement 7 oct 2022

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan Parnassusweg 220. Met dit positieve besluit is een belangrijke stap gezet naar de vestiging van het nieuwe museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam.

Hartwig Art Foundation zal het voormalige gerechtsgebouw huren van de gemeente. De komende jaren wordt er fors uit eigen middelen geïnvesteerd in de renovatie en uitbreiding van het monumentale pand om te voldoen aan de hoogste eisen van duurzaamheid, toegankelijkheid en design. Dit ambitieuze project vertegenwoordigt een langetermijnverplichting van de stichting aan de stad om een permanente ruimte te bieden die gewijd is aan onderzoek, productie en presentatie van hedendaagse beeldende kunst, time-based kunst en toekomstige kunstvormen in Amsterdam.

Raadpleeg onze laatste projecten en samenwerkingsverbanden en het aankoopprogramma van Hartwig Art Production | Collection Fund.

Statement 1 sept 2022

Wij zijn verheugd dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam positief heeft gestemd om het bestemmingsplan aan te bieden aan de Amsterdamse gemeenteraad. Zie raadsinformatiebrief hier.

De steun van het college brengt ons een stap dichter bij de vestiging van een nieuw museum. Hiermee hopen we de productie en zichtbaarheid van hedendaagse kunst in Amsterdam en daarbuiten te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan het creatieve weefsel en cultureel erfgoed in Nederland. Het museum zal gevestigd worden in het bruisende Zuidasgebied in Amsterdam-Zuid, in het voormalige gerechtsgebouw aan de Parnassusweg.

De gemeenteraad van Amsterdam zal op 5 okt debatteren en stemmen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Raadpleeg onze website voor alle details over alle actieve projecten en samenwerkingen en Hartwig Art Production | Collection Fund.

Statement 2 feb 2022

We zijn een nieuwe fase ingegaan in de realisatie van het toekomstige museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Vandaag heeft de gemeente het ontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe museum en de ontwerp omgevingsvergunning voor de verbouwing van de oude Rechtbank aan de Parnassusweg afgegeven. Deze liggen beiden van 3 februari t/m 19 maart ter inzage. Meer informatie vindt u op www.zuidas.nl.

Afgelopen oktober hebben we tijdens een speciale informatieavond samen met de gemeente de omwonenden uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor het museum. Er is in samenwerking met de gemeente een bewonerscommissie in het leven geroepen die namens de omwonenden in gesprek gaat over de plannen rondom het oude rechtbankgebouw. Ook wordt de buurt nog uitgenodigd voor een extra informatiebijeenkomst waarin zij hun vragen rondom de vergunningen voor dit project persoonlijk kunnen stellen aan de gemeente, de ontwerpers en de initiatiefnemers van dit project.

In de tussentijd blijven we actief via onze samenwerkingen en via het Hartwig Art Production | Collection Fund.

Projects & Partnerships:

  • Het Centraal Museum presenteert vanaf april 2022 met de steun van Hartwig Art Foundation solotentoonstellingen van gerenommeerde Nederlandse kunstenaars in Landhuis Oud Amelisweerd. 
  • Wu Tsang: MOBY DICK; or, The Whale, een stille film (zonder geluid) door kunstenaar Wu Tsang vertoond met livemuziek door een kamermuziekorkest gaat in maart 2022 in de Schauspielhaus Zürich in première. MOBY DICK; or, The Whale is geproduceerd door Schauspielhaus Zürich in samenwerking met Zürcher Kammerorchester (ZKO). Hartwig Art Foundation maakt dit project mede mogelijk samen met de Singel, Luma Foundation, TBA21-Academy, Superblue, The Shed en Whitney Museum of American Art. In samenwerking met het Holland Festival 2022 brengen we de Nederlandse première van MOBY DICK; or, The Whale naar Amsterdam. 
  • Tony Cokes: de tentoonstelling van de Amerikaanse videokunstenaar Tony Cokes in De Balie werd eind 2021 helaas in verband met covid-maatregelen geannuleerd. De kunstenaar en De Balie zijn momenteel op zoek naar nieuwe data voor de tentoonstelling in 2022. 
  • Anne Imhof: samen met het Stedelijk Museum Amsterdam presenteren we de eerste soloshow van Anne Imhof in Nederland. Update mrt. 2022: De tentoonstelling startte bij het Garage Museum of Contemporary Art in Moskou en zou daar in maart 2022 openen. In het licht van de aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft het team van Garage besloten hun tentoonstellingsprogramma stop te zetten totdat de menselijke en politieke tragedie is opgehouden.

Hartwig Art Production | Collection Fund:

  • Special Project 2020/21: 15 kunstenaars (–collectief) hebben nieuwe werken ontwikkeld. De laatste tentoonstelling van het project zal door kunstenaar Anna Dasović in de nazomer 2022 bij Stroom Den Haag openen. De werken van de deelnemende kunstenaars zijn of worden aangekocht en geschonken aan de Rijkscollectie. Meer details over het project hier.

Statement 17 sept 2021

We zijn blij dat de gemeenteraad ingestemd heeft met de aankoop van de monumentale oude rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierdoor wordt het voor Hartwig Art Foundation mogelijk dit pand van de gemeente Amsterdam te huren ten behoeve van een nieuw museum voor hedendaagse kunst in de wijk Zuidas in Amsterdam.

We gaan nu hard aan de slag om onze plannen verder in te vullen en de benodigde vergunningen te krijgen om het gebouw geschikt te maken voor het nieuwe museum. Het wordt een toegankelijk en laagdrempelig museum en een plek voor nieuwe talenten uit alle creatieve disciplines. Het wil vooral host zijn voor kunstenaars. Er wordt niet alleen kunst getoond, maar ook gemaakt. Het krijgt daarom naast tentoonstellingsruimtes ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, ruimtes voor workshops en horeca. Het museum bouwt geen eigen collectie op, maar schenkt haar aankopen aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we bij het vormgeven en renoveren van het gebouw verzekerd zijn van de inzet van een inspirerende groep ontwerpers en adviseurs, die o.a. bestaat uit architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas (AMO/OMA), Philippe Braun (OMA) en Jan Loerakker (LOA), de ingenieurs van Oosterhoff i.s.m. duurzaamheidsexperts Transsolar en LOLA Landscape Architects. Het is daarbij de doelstelling om een gebouw neer te zetten dat de dynamische wereld van de hedendaagse kunst huisvest en bij oplevering al voldoet aan de klimaateisen van 2050.

In de komende periode zullen we hierover verder het gesprek aangaan met Bureau Monumenten en Archeologie, de commissie CRK, de buurt, en de betrokken instanties.

Statement 27 aug 2021

Hartwig Art Foundation is met de Gemeente Amsterdam in gesprek over een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. De definitieve besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraad van Amsterdam die daar medio september over zal vergaderen en besluiten.

Onze ambitie is om een toonaangevend internationaal museum voor hedendaagse kunst toe te voegen aan het rijke institutionele kunstlandschap van Amsterdam. Het plan is om het museum te vestigen in het monumentale gebouw van de voormalige Rechtbank aan de Parnassusweg.

Bij een positieve beslissing van de gemeenteraad zal Hartwig Art Foundation de oude Rechtbank van de gemeenteraad kostendekkend huren en op eigen kosten en voor eigen risico verbouwen en ontwikkelen. Het museum vraagt geen subsidie van de stad. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. Het College is blij met dit initiatief en beschouwt het als een mooi cadeau aan de stad.

Het plan is dat het museum – met de tijdelijke naam Museum of Contemporary Art (MCA) – een centrum wordt waar kunstenaars en denkers kunnen produceren en waar nieuwe kunst tentoongesteld kan worden. Daarom komen er in het museum – naast tentoonstellingsruimtes – ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars en makers van diverse disciplines, workshops en verschillende vormen van hospitality. Het MCA wil host en huis zijn voor kunstenaars en creatieve producers en bouwt geen eigen collectie op. Een selectie van de kunst gemaakt door de kunstenaars wordt door MCA aangekocht en geschonken aan de Collectie Nederland. Geïnspireerd door het nationale erfgoed idee van de Collectie Nederland, willen wij bijdragen aan een collectie hedendaagse kunst die beschikbaar is voor alle instellingen in het land en ook internationaal.

In het MCA zal alles onder één dak te vinden zijn: de publieke ruimtes om te exposeren, leren, delen en discussiëren, de mensen die kennis en kunst produceren, en de faciliteiten om te experimenteren en materialiseren. Dit concept van een hedendaags instituut en publiek forum dat verblijfs-, werk- en tentoonstellingsruimtes biedt in combinatie met tuinen en keukens is een herinterpretatie van het model dat musea in het historisch begin hadden.

We willen een publieke plek worden en een forum gewijd aan kunstenaars en creatieve productie om de vragen van onze tijd te onderzoeken. We willen de dialoog en de actieve ontmoetingen met de vele stemmen van makers, doelgroepen en gemeenschappen aangaan, en een thuis zijn voor iedereen die bijdraagt aan onze diversiteit.

In de transformatie en uitbreiding van het monumentale gebouw tot museum zal het MCA zich committeren aan de hoogste standaarden voor ecologisch langetermijndenken.