Statement 27 aug 2021

Parnassusweg 220, Collectie Stadsarchief Amsterdam, foto J.M. Arsath Ro’is

De Hartwig Art Foundation is met de Gemeente Amsterdam in gesprek over een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. De definitieve besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraad van Amsterdam die daar medio september over zal vergaderen en besluiten.

Onze ambitie is om een toonaangevend internationaal museum voor hedendaagse kunst toe te voegen aan het rijke institutionele kunstlandschap van Amsterdam. Het plan is om het museum te vestigen in het monumentale gebouw van de voormalige Rechtbank aan de Parnassusweg.

Bij een positieve beslissing van de gemeenteraad zal de Hartwig Art Foundation de oude Rechtbank van de gemeenteraad kostendekkend huren en op eigen kosten en voor eigen risico verbouwen en ontwikkelen. Het museum vraagt geen subsidie van de stad. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. Het College is blij met dit initiatief en beschouwt het als een mooi cadeau aan de stad.

Het plan is dat het museum – met de tijdelijke naam Museum of Contemporary Art (MCA) – een centrum wordt waar kunstenaars en denkers kunnen produceren en waar nieuwe kunst tentoongesteld kan worden. Daarom komen er in het museum – naast tentoonstellingsruimtes – ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars en makers van diverse disciplines, workshops en verschillende vormen van hospitality. Het MCA wil host en huis zijn voor kunstenaars en creatieve producers en bouwt geen eigen collectie op. Een selectie van de kunst gemaakt door de kunstenaars wordt door MCA aangekocht en geschonken aan de Collectie Nederland. Geïnspireerd door het nationale erfgoed idee van de Collectie Nederland, willen wij bijdragen aan een collectie hedendaagse kunst die beschikbaar is voor alle instellingen in het land en ook internationaal.

In het MCA zal alles onder één dak te vinden zijn: de publieke ruimtes om te exposeren, leren, delen en discussiëren, de mensen die kennis en kunst produceren, en de faciliteiten om te experimenteren en materialiseren. Dit concept van een hedendaags instituut en publiek forum dat verblijfs-, werk- en tentoonstellingsruimtes biedt in combinatie met tuinen en keukens is een herinterpretatie van het model dat musea in het historisch begin hadden.

We willen een publieke plek worden en een forum gewijd aan kunstenaars en creatieve productie om de vragen van onze tijd te onderzoeken. We willen de dialoog en de actieve ontmoetingen met de vele stemmen van makers, doelgroepen en gemeenschappen aangaan, en een thuis zijn voor iedereen die bijdraagt aan onze diversiteit.

In de transformatie en uitbreiding van het monumentale gebouw tot museum zal het MCA zich committeren aan de hoogste standaarden voor ecologisch langetermijndenken.