Statement 17 sept 2021

We zijn blij dat de gemeenteraad ingestemd heeft met de aankoop van de monumentale oude rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierdoor wordt het voor Hartwig Art Foundation mogelijk dit pand van de gemeente Amsterdam te huren ten behoeve van een nieuw museum voor hedendaagse kunst in de wijk Zuidas in Amsterdam.

We gaan nu hard aan de slag om onze plannen verder in te vullen en de benodigde vergunningen te krijgen om het gebouw geschikt te maken voor het nieuwe museum. Het wordt een toegankelijk en laagdrempelig museum en een plek voor nieuwe talenten uit alle creatieve disciplines. Het wil vooral host zijn voor kunstenaars. Er wordt niet alleen kunst getoond, maar ook gemaakt. Het krijgt daarom naast tentoonstellingsruimtes ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, ruimtes voor workshops en horeca. Het museum bouwt geen eigen collectie op, maar schenkt haar aankopen aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we bij het vormgeven en renoveren van het gebouw verzekerd zijn van de inzet van een inspirerende groep ontwerpers en adviseurs, die o.a. bestaat uit architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas (AMO/OMA), Philippe Braun (OMA) en Jan Loerakker (LOA), de ingenieurs van Oosterhoff i.s.m. duurzaamheidsexperts Transsolar en LOLA Landscape Architects. Het is daarbij de doelstelling om een gebouw neer te zetten dat de dynamische wereld van de hedendaagse kunst huisvest en bij oplevering al voldoet aan de klimaateisen van 2050.

In de komende periode zullen we hierover verder het gesprek aangaan met Bureau Monumenten en Archeologie, de commissie CRK, de buurt, en de betrokken instanties.