Towards a Museum

We werken aan de oprichting van een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.


Statement 17 sept

We zijn blij dat de gemeenteraad ingestemd heeft met de aankoop van de monumentale oude rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierdoor wordt het voor Hartwig Art Foundation mogelijk dit pand van de gemeente Amsterdam te huren ten behoeve van een nieuw museum voor hedendaagse kunst in de wijk Zuidas in Amsterdam.

We gaan nu hard aan de slag om onze plannen verder in te vullen en de benodigde vergunningen te krijgen om het gebouw geschikt te maken voor het nieuwe museum. Het wordt een toegankelijk en laagdrempelig museum en een plek voor nieuwe talenten uit alle creatieve disciplines. Het wil vooral host zijn voor kunstenaars. Er wordt niet alleen kunst getoond, maar ook gemaakt. Het krijgt daarom naast tentoonstellingsruimtes ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, ruimtes voor workshops en horeca. Het museum bouwt geen eigen collectie op, maar schenkt haar aankopen aan de Rijkscollectie, de kunstcollectie van de Nederlandse Staat.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we bij het vormgeven en renoveren van het gebouw verzekerd zijn van de inzet van een inspirerende groep ontwerpers en adviseurs, die o.a. bestaat uit architecten Samir Bantal en Rem Koolhaas (AMO/OMA), Philippe Braun (OMA) en Jan Loerakker (LOA), de ingenieurs van Oosterhoff i.s.m. duurzaamheidsexperts Transsolar en LOLA Landscape Architects. Het is daarbij de doelstelling om een gebouw neer te zetten dat de dynamische wereld van de hedendaagse kunst huisvest en bij oplevering al voldoet aan de klimaateisen van 2050.

In de komende periode zullen we hierover verder het gesprek aangaan met Bureau Monumenten en Archeologie, de commissie CRK, de buurt, en de betrokken instanties.

Hartwig Art Foundation ondersteunt in de tussentijd diverse initiatieven op het gebied van hedendaagse kunst. Een kort overzicht:

  • Het Utrechts Centraal Museum gaat in Landhuis Oud Amelisweerd, met steun van de Hartwig Art Foundation, twee keer per jaar een solotentoonstelling inrichten van gerenommeerde Nederlandse kunstenaars die hun sporen hebben verdiend in Nederland en daarbuiten.
  • Samen met de Balie wordt een presentatie van de video-artiest Tony Cokes voor het eind van 2021 voorbereid.
  • Samen met het Stedelijk Museum Amsterdam wordt gewerkt aan een performatieve tentoonstelling van Anne Imhof, die in het najaar van 2022 in het Stedelijk plaatsvindt. De Hartwig Art Foundation deelt het enthousiasme voor Imhof’s performatieve en interdisciplinaire aanpak met het Stedelijk. Eerder realiseerden de twee organisaties al een tentoonstelling van twee baanbrekende films van de veelgeprezen Arthur Jafa met de Balie.
  • Via het Hartwig Art Production | Collection Fund ondersteunt Hartwig Art Foundation een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk voortdurend. De kunstwerken an het projectjaar 2020/2021 worden in de herfst en winter van dit jaar gepresenteerd in kleine en middelgrote expositieruimtes verspreid over Nederland.


Statement 27 aug

Parnassusweg 220, Collectie Stadsarchief Amsterdam, foto J.M. Arsath Ro’is

De Hartwig Art Foundation is met de Gemeente Amsterdam in gesprek over een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Amsterdam. De definitieve besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraad van Amsterdam die daar medio september over zal vergaderen en besluiten.

Onze ambitie is om een toonaangevend internationaal museum voor hedendaagse kunst toe te voegen aan het rijke institutionele kunstlandschap van Amsterdam. Het plan is om het museum te vestigen in het monumentale gebouw van de voormalige Rechtbank aan de Parnassusweg.

Bij een positieve beslissing van de gemeenteraad zal de Hartwig Art Foundation de oude Rechtbank van de gemeenteraad kostendekkend huren en op eigen kosten en voor eigen risico verbouwen en ontwikkelen. Het museum vraagt geen subsidie van de stad. De Amsterdamse Kunstraad heeft positief geadviseerd op de plannen. Het College is blij met dit initiatief en beschouwt het als een mooi cadeau aan de stad.

Het plan is dat het museum – met de tijdelijke naam Museum of Contemporary Art (MCA) – een centrum wordt waar kunstenaars en denkers kunnen produceren en waar nieuwe kunst tentoongesteld kan worden. Daarom komen er in het museum – naast tentoonstellingsruimtes – ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars en makers van diverse disciplines, workshops en verschillende vormen van hospitality. Het MCA wil host en huis zijn voor kunstenaars en creatieve producers en bouwt geen eigen collectie op. Een selectie van de kunst gemaakt door de kunstenaars wordt door MCA aangekocht en geschonken aan de Collectie Nederland. Geïnspireerd door het nationale erfgoed idee van de Collectie Nederland, willen wij bijdragen aan een collectie hedendaagse kunst die beschikbaar is voor alle instellingen in het land en ook internationaal.

In het MCA zal alles onder één dak te vinden zijn: de publieke ruimtes om te exposeren, leren, delen en discussiëren, de mensen die kennis en kunst produceren, en de faciliteiten om te experimenteren en materialiseren. Dit concept van een hedendaags instituut en publiek forum dat verblijfs-, werk- en tentoonstellingsruimtes biedt in combinatie met tuinen en keukens is een herinterpretatie van het model dat musea in het historisch begin hadden.

We willen een publieke plek worden en een forum gewijd aan kunstenaars en creatieve productie om de vragen van onze tijd te onderzoeken. We willen de dialoog en de actieve ontmoetingen met de vele stemmen van makers, doelgroepen en gemeenschappen aangaan, en een thuis zijn voor iedereen die bijdraagt aan onze diversiteit.

In de transformatie en uitbreiding van het monumentale gebouw tot museum zal het MCA zich committeren aan de hoogste standaarden voor ecologisch langetermijndenken.