Ola Hassanain

Ola Hassanain, is geboren in Soedan en woont in Nederland. In haar werk ligt de focus op de subtiele politiek van de ruimte—namelijk hoe de bebouwde buitenruimte reageert op staatsterreur, hoe geweld erdoor wordt versterkt en hoe het de levens van de mensen die er wonen weerspiegelt, erop reageert en bepaalt. In recent werk ontwikkelt Hassanain het concept van ‘ruimte als discours,’ met een brede opvatting van de buitenruimte met daarin vraagstukken over politiek en milieu. Door haar kunst werkt ze aan een ruimtelijk vocabulaire dat onderzoekt hoe breuken, in de vorm van ‘politieke gebeurtenissen’, het streven naar nieuwe vormen van leefomgevingen mogelijk maken. 

Hassanains werk nodigt uit om op een alternatieve manier naar de buitenruimte te kijken: ze plaatst architectuur ‘zoals ze is’ tegenover de terreur van de staat op ons leven, ons mens-zijn en op een echt landschap (geografie) dat verdergaat dan de ‘Bebouwde Omgeving’. In samenwerking met anderen werkte zij aan ruimtes waar het mogelijk was die te herscheppen als politiek discours. Door een ruimte te openen en aantrekkelijk te maken voor beter leefbare landschappen (geografieën) komt de nadruk te liggen op het bedenken van mogelijkheden die zich onttrekken aan de staatsterreur.

In 2017 werd Hassanain fellow bij BAK, basis voor kunst, in Utrecht. Haar onderzoek heeft als titel Doing Family, en refereert aan haar ervaring met de diaspora. Die maakt uitbreiding nodig van de ruimtelijke paradigma’s, met muren en plaatsen waaraan we gebonden zijn maar waar we niet worden gezien en geen vrije mensen zijn. In 2018 kreeg zij de Flexible Grant van het Prins Claus Fonds voor het project Our Stakes in your Rhythm. In 2019 droeg zij bij aan de Chicago Architecture Biennale, Sharjah Architecture Triennale en in 2020 aan La Internationale’s Windows and Balconies: Artists in Quarantine en het Kunstenfestivaldesarts. Ola geeft les aan ‘Art in Context’ HKU en werkt aan haar promotie aan de Academy of Fine Art Vienna. Ze ontwikkelt haar kunstonderzoek in de richting van ruimtelijke geletterdheid waarmee architectuur als een uitbreiding van nieuwe soorten ecologieën kan worden gecultiveerd.