Ola Hassanain

Casco Art Institute: Working for the Commons (6 nov 2021 – 20 jan 2022)

Zaalopname Ola Hassanain, Workable Geographies (2021), Casco Art Institute. Foto Franz Mueller Schmidt. Alle rechten voorbehouden Hartwig Art Foundation.

Vanuit haar achtergrond in architectuur neemt Ola Hassanain ruimtelijke analyse als het basiskader voor haar werk, dat zich uiteindelijk ontvouwt als sculpturale installaties, performances en video-essays. Workable Geo- graphies is onderdeel van haar langlopende project dat de complexe en dynamische relaties rondom land in het centrum van de Soedanese hoofdstad Khartoem verkent in een periode van sociale en politieke overgangen.

In de tentoonstelling Workable Geographies in Casco Art Institute (6 nov 2021 – 20 jan 2022), visualiseert Hassanain data en gesprekken door middels van plattegronden en architectonische vormen en legt zo de dynamische complexiteit van de gebouwde omgeving als verlenging van de menselijke ecologie vast. Haar werk is gericht op de vraag hoe we subjectiviteiten kunnen opwekken die kunnen bestaan buiten staatsmachten die verplaatsing en ontheemding veroorzaken, en die de codering van de geleefde werkelijkheid reguleren en beheersen. Aanvoelen wat we niet kunnen bevestigen is in dit project iets heel tastbaars, een vorm van perceptie waarmee we ons wellicht heel andere toekomstige leefwerelden kunnen voorstellen. Hassanain suggereert een brede lezing van materialen over de grond waarop we staan, de bebouwing die we bewonen, en specifieker, wat dat kan zeggen over stedelijkheid binnen het politieke klimaat in Khartoem.

Voor de werken in de tentoonstelling werkte zij nauw samen met o.a. onderzoeksstudio Studio Urban in Khartoem om data en informatie van overheidsinstanties te verkrijgen. Hassanain en haar interdisciplinaire werkpartners verzamelen informatie en materiaal via een ontwerpmethodologie genaamd “charrette”, een collectief werkproces om toekomstvisies te genereren. Een charrette is een intensieve ontwerp- of planningsperiode in samenwerkingsverband, met inzet van semantische analyse en brainstormtechnieken. Hassanains Workable Geographies sluit aan bij Casco’s terugkerende bevraging van eigendomsrelaties en de dynamiek van het private en publieke, waarmee een verbeelding en idee van de “commons”, evenals een praktijk van “commoning”, wordt voorgesteld.

Een verbale tour van de tentoonstelling is beschikbaar hier.

Over de kunstenaar

Ola Hassanain woont en werkt, sinds zij uit haar geboorteland Soedan vertrok om haar opleiding te vervolgen, in Utrecht. Ondanks de geografische afstand blijft Hassanain de actuele sociale en politieke verschuivingen in Soedan op de voet volgen. Ze situeert haar observaties in andere politieke contexten en deelt deze met andere kunstenaars en kritische professionals in Nederland en daarbuiten.

In 2017 werd Hassanain fellow bij BAK basis voor kunst in Utrecht. Haar onderzoek heeft als titel Doing Family, en refereert aan haar ervaring met de diaspora. Die maakt uitbreiding nodig van de ruimtelijke paradigma’s, met muren en plaatsen waaraan we gebonden zijn maar waar we niet worden gezien en geen vrije mensen zijn. In 2018 kreeg zij de Flexible Grant van het Prins Claus Fonds voor het project Our Stakes in your Rhythm. In 2019 droeg zij bij aan de Chicago Architecture Biennale, Sharjah Architecture Triennale en in 2020 aan La Internationale’s Windows and Balconies: Artists in Quarantine en het Kunstenfestivaldesarts. Hussanain geeft les aan de HKU en werkt aan haar promotie aan de Academy of Fine Art Vienna.