Family Connection

Casco Art Institute: Working for the Commons (6 nov 2021 – 20 jan 2022)

De kunstenaarscollectief Family Connection brengt levendige mixed-mediakunstwerken samen (in dit geval werken door Rudsel Martinus, Glenda Martinus, Gala Martinus, Quinsy Gario, Jörgen Gario, Caldron Lewis en Whitney Lewis) in een artistieke benadering van carnaval die de mogelijkheid biedt om dit erfgoed samen te ervaren en onderzoeken als een signatuur van Afro-Curaçaose identiteit en gemeenschappen.

De groepstentoonstelling Den tur circumstancia nos lo sigi move (Under all circumstances we will continue to move) in Casco Art Institute (6 nov 2021 – 20 jan 2022) bestaande uit levendige mixed-mediawerken die een videoverslag uit 1983 van het Antilliaans Zomercarnaval in Utrecht als vertrekpunt nemen. In de video, gemaakt door toenmalig kunststudent Rudsel Martinus, spreekt Martinus vanuit een zittende positie direct in de camera en benadrukt hoe be- langrijk het is de Caribische collectieve herinnering van carnaval levend te houden. Hij spreekt in het Papiamento – de op Spaans en Portugees gebaseerde mengtaal die in Caribisch Nederland gesproken wordt – en refereert aan een diepe verbinding met tradities van marronage (zich losmaken uit slavernij) en weigering. Martinus, tegenwoordig kunstenaar en lid van het collectief Family Connection, deelde dit materiaal in 2019 met zijn neef Quinsy Gario. Het collectief antwoordt hierop via deze tentoonstelling, vernoemd naar de epiloog in de opname.

Na bestudering van het videoverslag in zijn historische context, waaronder de bredere ontwikkeling van carnaval in de Cariben, presenteert Family Connection een verzameling kunstwerken over generationele solidariteit en revolutionaire acties. In het naar de opper- vlakte brengen van verhalen die lang sluimerend bleven, kijken de leden naar het Zwart-Caribische ambachtswerk in de productie van carnavalskostuums, de choreografie van mensenmassa’s in de openbare ruimte, de genealogieën van de soundscapes die beweging stimuleren, en de historische thematiek die bij het organiseren van het Zomercarnaval in Utrecht naar voren kwam.

Over de kunstenaars

Family Connection is een kunstenaarscollectief dat in Curaçao en Nederland opereert, gevormd vanuit verwantschap en van daaruit verder gegroeid. De collectief werd in 2005 begonnen door de zusters Glenda en Gala Martinus, en betrekt steeds verschillende leden van de familie bij haar activiteiten. De leden van de huidige formatie zijn: Jörgen Gario, Quinsy Gario, Caldron Lewis, Whitney Lewis, Gala Martinus, Glenda Martinus & Rudsel Martinus. De deelname van Family Connection is op uitnodiging van kunstenaar, activist en politicus Quinsy Gario, die aanvankelijk was geselecteerd om deel te nemen aan het 2020/21 project van het Hartwig Art Production | Collection Fund.