Commissioning Committee 2021/23

Om de continuïteit en ambities van het Fonds op de langere termijn te waarborgen en te kunnen voortbouwen op het eerste gerealiseerde Special Project in 2020/2021, wordt vanaf 2021 voor drie jaar een Commissioning Committee aangesteld als curator van de producties en acquisities. 

Het Commissioning Committee 2021/23 bestaat uit Myriam Ben Salah, Carolyn Christov Bakargiev, Charl Landvreugd, Sohrab Mohebbi, Gabi Ngcobo, Emily Pethick & Philip Tinari.

Kunstenaars

De eerste kunstenaars geselecteerd door het Commissioning Committee 2021/23 zijn Meriem BennaniGrada KilombaNolan Oswald Dennis en Monira Al Qadiri.

Meer geselecteerde kunstenaars worden binnenkort bekendgemaakt.

Praktische aspecten

De leden van het comité zijn verantwoordelijk voor de nominatie en selectie van kunstenaars en aan te kopen kunstwerken. De geselecteerde werken zijn momenteel in verschillende productiestadia, en zullen worden aangekocht via het Hartwig Art Production | Collection Fund met een jaarlijks budget van € 500.000. Alle aangekochte werken worden gedoneerd aan de Nederlandse Rijkscollectie en zullen beschikbaar zijn voor institutionele bruikleen in Nederland en buitenland.