2020 – 2021

Bekendmaking van de kunstenaars die zijn geselecteerd voor het speciale project 2020/21

De deelnemers zijn: Ana Guedes, Anna Dasović, Em’Kal Eyongakpa, Geo Wyeth, Joy Mariama Smith, Kent Chan, Kevin Osepa, Maria Pask, Mariana Castillo Deball, Mari-elle Videler, Neo Matloga, Ola Hassanain, Family Connection (Rudsel Martinus, Glenda Martinus, Gala Martinus, Quinsy Gario, Jörgen Gario, Caldron Lewis & Whitney Lewis), Saeeda Saeed en Sara Sejin Chang (Sara van der Heide).

Ter ondersteuning ontvangen de kunstenaars elk een honorarium van 10.000 euro zodat zij hun werk kunnen voortzetten. Bovendien is er 300.000 euro gereserveerd voor de aankoop van werken die vanaf september a.s. zullen worden tentoongesteld. Hierna zullen deze – in lijn met de doelstellingen van het Hartwig Fund – aan de Rijkscollectie worden geschonken.

Het project 2020/21 van het Hartwig Art Production | Collection Fund is ontwikkeld als respons op de moeilijke omstandigheden waarmee kunstenaars en instellingen in het huidige tijdsgewricht worden geconfronteerd. Het fonds wil hiermee zowel het belang van postacademische en artist-in-residence programma’s voor kunstenaars en curatoren benadrukken als dat van de actieve kring van kleine en middelgrote Nederlandse kunstinstellingen. Om hun bijdrage aan een cultureel vitale en diverse samenleving te onderstrepen heeft het Hartwig Art Production | Collection Fund een aantal van deze dynamische instituten uitgenodigd te bepalen in welke vorm het project 2020/21 zou moeten worden gegoten en aan welke normen het zou moeten voldoen.

Zes postacademische en artist-in-residence instituten, te weten De Ateliers (Amsterdam), BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht), CBK Zuidoost (Amsterdam), If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam), Jan Van Eyck Akademie (Maastricht), Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam) en TENT (Rotterdam), hebben vervolgens een longlist samengesteld van 35 kunstenaars met wie ze in het verleden hebben gewerkt. Op basis van deze lijst zijn de vijftien bovengenoemde deelnemers geselecteerd.

Curatoren

Het team van curatoren, bestaande uit Sharmyn Cruz Rivera, Iris Ferrer, Aude Christel Mgba, Jo-Lene Ong en Rita Ouédraogo, is voorgedragen door de Appel en Framer Framed, die beide een diverse groep aanstormende talenten actief promoten.

Vanaf september 2021 zal het nieuwe werk van de vijftien kunstenaars bij vijf instellingen worden tentoongesteld: Stroom Den Haag, Oude Kerk (Amsterdam), Kunstinstituut Melly (Rotterdam), Vleeshal (Middelburg) en Casco Art Institute: Working for the Commons (Utrecht).

We zijn ervan overtuigd dat het werk van de geselecteerde kunstenaars de beste afspiegeling vormt van de esthetiek, narratieven en huidige omstandigheden die op dit moment met betrekking tot Nederland worden verkend. We zijn zeer benieuwd vanuit welke invalshoek de kunstenaars issues zullen benaderen die meer in het middelpunt van de maatschappelijke discussie zouden mogen staan. Tevens zijn we benieuwd op welke wijze de steun en positieve aandacht die van dit project uitgaan, bijdragen aan hun artistieke ontwikkeling.

Het curatorenteam

Kunst is een subtiel en minutieus proces van verbeelden, vormen, modelleren, spelen en experimenteren. Instituten die kunst steunen en zich in nauwe samenwerking met de kunstenaars voor deze processen inzetten, wat veel onderhoud van contacten, bestuurlijk werk en beleid met zich meebrengt, zijn daarvoor onontbeerlijk. Tijden van verandering – zoals de onze – vergen van deze kunstenaars en kunstinstituten dat ze alert blijven en juist handelen. De Hartwig Art Production | Collection Fund biedt ons, instituten, maar ook kunstenaars, verschillende publieksgroepen en andere belanghebbenden de mogelijkheid samen te komen en, elk met onze eigen capaciteiten en vaardigheden, ons gemeenschappelijke doel op een hoger plan te tillen en een breder publiek van gevarieerde communities aan te spreken. Wij van het Casco Art Institute kijken ernaar uit om binnen de context van ons streven de cultuur van de commons te cultiveren de projecten van vier verschillende kunstenaars te presenteren.

Binna Choi, Directeur, Casco Art Institute: Working for the Commons (Utrecht)

Ik vind het fantastisch om met de Hartwig Art Foundation aan dit gezamenlijke project te werken, waarbij zoveel mensen zijn betrokken. Het is een prachtvoorbeeld dat laat zien hoe collectieve inzet, waarbij verschillende stemmen zich laten horen, tot interessante resultaten kan leiden. Ik ben er bijzonder van gecharmeerd dat de Foundation geen enkele zeggenschap wenst over de nominatie en selectie van de kunstenaars, noch over de ontwikkeling van hun nieuwe werken. Er komt een citaat van de Nederlandse schrijfster Niña Weijers bij me op: ”Intensiteit beleven is niet weten hoe de dingen zullen eindigen.”
Bovendien vind ik het van het essentieel belang dat kunstenaars bij het maken van nieuw werk worden gesteund, en elk project dat zich hierop richt, is meer dan welkom.

Roos Gortzak, directeur, Vleeshal (Middelburg)

Bij Kunstinstituut Melly vinden we het geweldig om deel te nemen aan een initiatief dat zich focust op hedendaagse kunstenaars die een nieuwe nalatenschap creëren, en dat de samenwerking van verschillende instituten stimuleert.

Sofía Hernández Chong Cuy, directeur, Kunstinstituut Melly (Rotterdam)

Oude Kerk vindt het fantastisch haar brede interhistorische expertise en ruimte beschikbaar te stellen aan Ana Guedes en Em’kal Eyongakpa, twee van de twee geselecteerde kunstenaars. Wij geloven in de kracht van samenwerking, zowel binnen als buiten de kunstwereld.

Jacqueline Grandjean, directeur, Oude Kerk (Amsterdam)

Als voorvechter van een experimentele programmering en nieuwe vormen van samenwerking is Stroom verheugd om samen met de Hartwig Art Foundation en andere instellingen deel te nemen aan een kruisbestuiving tussen alle betrokken instituten. We bieden Neo Matloga, Anna Dasović een Kevin Osepa graag een stimulerend en gastvrij platform, kijken uit naar de samenwerking en brengen ze graag in contact met de levendige kunstscene van Den Haag.

Alexandra Landré, artistiek directeur, Stroom Den Haag