Anna Dasović 

In haar werk richt Anna Dasović zich op de (on)mogelijkheid om extreem geweld in beelden te vatten. Ze onderzoekt hoe woorden en beelden worden ingezet om politiek ongemakkelijke aspecten van gewelddadige conflicten te verdoezelen. Welke ideologische kaders liggen ten grondslag aan zulke representaties van geweld?

Binnen haar onderzoek staat de rol van de omstander centraal. Hoe worden noties als het ondenkbare en het onvoorstelbare — beide voortgekomen uit het gesprek over de representatie van genocide – ingezet om de verantwoordelijkheid van de getuige te duiden en af te wijzen? Dasović’s belangstelling gaat uit naar die afwijzing en naar het uitsluiten van kennis die door overlevenden in het lichaam is opgeslagen maar wordt afgewezen door gezaghebbende maatschappelijke structuren.

Dasović heeft een achtergrond in fotografie en werkt nu vanuit een interdisciplinaire benadering die archiefonderzoek, veldwerk en interviews omvat. Haar werk, vaak het resultaat van jarenlang engagement, krijgt vorm in installaties, video’s en tekst- of geluidswerken.

Haar werk is tentoongesteld in het Van Abbemuseum in Eindhoven, in Framer Framed, het Stedelijk Museum en SMBA in Amsterdam, Survival Kit Letland, Bergen Assembly, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Kunstverein Braunschweig, het Museum of Modern Art of Algiers (MaMa) en het Museum of Yugoslav History in Belgrado. Dasović was eerder artist-in-residence bij Künstlerhaus Büchsenhausen, de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, MaMa Algiers, Celeia centre for contemporary art Celje, Casa Tres Patios in Medellín en het Residencia en La Tierra in Montenegro in Colombia.